Lukk meny
Finn og søk barnehage Våre barnehager
Meny

Aktuelt

Akasia bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Aksepter», samtykker du i bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon på siden retningslinjer for personvern
Aksepter

Smittevern i hverdagen i Akasia Barnehage 

 

Koronapandemien har ført til at hverdagen i barnehagen ble snudd litt på hodet og store endringer har skjedd. Endringene har påvirket både organisering av barnehagen, og vår pedagogiske praksis.  

Akasia Barnehage sitt satsningsområde er «Livsmestring og helse for dagen og morgendagen». Dette er et tema som favner bredt og er av stor betydning for livet barnet lever her og nå, men også for livet deres i fremtiden. Temaet er også høyst relevant i den tiden vi nå er inne i.  

Akasia Barnehage har etablert nye rutiner i henhold til FHI sin smittevernveileder og hver enkelt barnehage har gjort risikovurderinger innen ulike områder. Sammen med godt smittevern i barnehagene sikrer vi god pedagogisk praksis forankret i Rammeplan for barnehager 2017, basert på ny kunnskap og erfaringer finner vi beste praksis for å gi barna en trygg og god hverdag.  

Gjenåpningen av barnehagene har gått fint og smitten av Covid-19 i samfunnet har sunket, det ser ut til at barn har mindre smitterisiko enn voksne. 

 

Smitteforebyggende tiltak i Akasia Barnehage 

 1. Ingen syke personer kommer til barnehage 
 1. Vi har gode rutiner for hygiene og renhold 
 1. Vi reduserer kontakt mellom personer i løpet av dagen 

Det er ansatte og foresatte som har hovedansvaret for smittevern, og et godt samarbeid mellom barnehage og hjem er av stor betydning. Gjennom god dialog skaper vi den gode og trygge hverdagen for barn og foresatte. 

 

Ingen syke personer kommer i barnehagen 

Ingen syke personer skal være i barnehagenselv med milde luftveis-relaterte symptomer skal barn og voksne være hjemme. Når man har hatt en symptomfri dag etter sykdom, kan man komme tilbake til barnehagen. Ansatte og foresatte må vurdere symptomer, mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, de kan komme i barnehagen så lenge de ikke har feber og ellers er friske. 

Dersom sykdom oppstår i barnehagen blir barnet skjermet og foresatte må hente så snart som mulig. Det vil alltid være en voksen sammen med barnet til det blir hentet. Det er viktig at vi alltid kan nå dere foresatte mens barnet er i barnehage. 

 

God hygiene 

God hånd- og hostehygiene er avgjørende for å hindre smitte, både ansatte og barna har fått god opplæring i håndvask Hendene vaskes med såpe og vann og tørkes med engangspapir. På turer utenfor barnehagen der vann ikke er tilgjengelig bruker vi våtservietter og antibac. 

Våre håndvaskrutiner: 

 • Når barnet kommer om morgenen 
 • Hver gang man går inn og ut av avdelingen 
 • Før og etter måltid 
 • Eller alle toalett- og stellesituasjoner 
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (for eksempel pusset nesen) 
 • Etter kontakt med dyr 
 • Ved synlig skitne hender 
 • Før man går hjem 

God hostehygiene med å hoste i albuen er ikke alltid lett for barna å klare, men det kan øves på. Vi har tørkepapir tilgjengelig for barn ved hosting og nysing. Grensen for å sende hjem barn med hoste er derfor lavt. 

 

Godt renhold 

Hver gruppe/kohort har sine leker og utstyr og dette vaskes minimum en gang i uken med såpe og vann. Barnehagen har renhold av leker som en naturlig del av hverdagen og har faste rutiner for renhold av overflater. 

Erfaring viser at koronaviruset liker seg dårlig når det blir utsatt for UV-stråler, det betyr at det er lite virus på overflater utendørs og vask av leker og lekeapparat ikke er nødvendig. God håndhygiene er viktig så alle vasker hender før man går ut. 

 

Redusert kontakthyppighet 

Et av smitteverntiltakene er at barna skal ha færre sosiale kontaktpunkt i løpet av dagen. Barn på sammen avdeling regnes som en kohort og kan leke og være sammen som normalt. Samspill, glede, nærhet og omsorg fra venner og nære voksne er en viktig del av barnehagehverdagen. Barnas behov for trygghet og tilknytning er viktig og blir godt ivaretatt innenfor avdelingen/kohorten. 

To avdelinger/kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av dagen som for eksempel ved start og slutt på barnehagedagen. Samarbeid mellom avdelinger/kohorter skjer fortrinnsvis utendørs. 

 

Ut på tur 

Å være ute på tur og bruke naturen vi har rundt oss er et godt tiltak for å sikre sosial distanse. Fysisk aktivitet er av betydning for barns motoriske, kognitive og sosiale utvikling og vi bruker naturen ivrig. Det gir oss gode rammer for aktivitet samtidig som smittevern er lett å gjennomføre.  

 

Måltid 

Alle barna spiser med sin faste gruppe og måltid serveres ferdig tilberedet. Barna får velge hva de vil ha å spise og maten er sunn og næringsrik. Vi har fokus på at måltid er preget av gode samtaler og gleden ved å dele et måltid. 

 

Hvile 

De minste barna sover i vogner eller inne på soverom, dette avtales med barnehagen. Sengetøy oppbevares adskilt og er merket med barnets navn, og vaskes ukentlig etter anvisning. 

 

Smitteverntiltakene er nå godt etablert og innarbeidet i barnehagene både hos ansatte, barn og foresatte – det er nå blitt den nye hverdagen for å minske smitten i samfunnet. Vi fortsetter tiltak og den pedagogiske praksisen så lenge det er behov for det. 

Personvern