Lukk meny
Finn og søk barnehage Våre barnehager
Meny

Aktuelt

Akasia bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Aksepter», samtykker du i bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon på siden retningslinjer for personvern
Aksepter

Hvordan velge riktig barnehage?

Det kan være vanskelig å vite hvordan du velger riktig barnehage for akkurat ditt barn og din familie. Mye skal stemme når du skal søke om barnehageplass.

 

Du har brukt månedsvis på å utvikle god tilknytning til barnet ditt i trygge omgivelser hjemme, og nå skal du dele det kjæreste du har med en ny og ukjent barnehagehverdag. Det er viktig for deg å velge riktig barnehage ut fra ditt barn og din familie sine behov. Men er det den som ligger i nærmiljøet? Den som venner og kjente anbefaler? Den med det fineste uteområdet? Eller er det den som har et spennende satsningsområde? Vi anbefaler at du bruker tid på å lese om de ulike barnehagene, det står mye informasjon om barnehagene på nettsidene deres. Les årsplanen og vedtektene, her står det mye om barnehagens verdigrunnlag og arbeidsmetoder. Har du spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt med de aktuelle barnehagene.

  • Tilvenning

Når man som forelder skal velge barnehage for en 1-åring, er voksen-barn-relasjonen den viktigste kvalitetsindikatoren man skal se etter. Hvordan jobber barnehagen med en trygg tilvenning? Når barnehagen har fokus på en trygg og god tilvenning for nye barn er dette en god begynnelse for gode relasjoner mellom barn, foreldre og ansatte. En barnehage som bruker god tid på tilvenningen og som setter barnets og foreldrenes behov og støtte i fokus vil være å trakte etter. Mange barnehager har også en egen tilknytningsperson i tilvenningstiden, dette for å skape en større tillit og god kommunikasjon helt fra starten av.

  • Relasjoner 

De voksne som jobber i barnehagen, skal ha fokus på relasjoner. Både voksen – barn og barn – barn relasjoner skal være gode. Miljøet skal bære preg av trygghet, glede og omsorg. Barna skal bli møtt med anerkjennelse, åpenhet, nærhet, smil og omsorg. Det skal være rom for alle.
Vi trenger alle venner, det er derfor viktig at barnehagen har fokus på vennskap. De voksne må være til stede og veilede barna gjennom hele barnehagehverdagen, slik at de på en god og trygg måte tilegner seg vennekompetanse.

  • Barnehagens profil

Undersøk om barnehagens profil stemmer overens med din families ønsker og behov. Alle barnehagene er pålagt å følge den nasjonale rammeplanen, denne forteller hva innholdet i barnehagetiden skal være. Men barnehagene vekter ulike områder; noen er opptatt av en spesiell profil, som realfagsbarnehage eller naturbarnehage, mens andre er mer opptatt av livsmestring og helse. Les årsplanen til barnehagen, denne forteller deg hva barnehagen er spesielt opptatt av. 

  • Samarbeid med foresatte

Har barnehagen en god plan for dette? Er de formelle foreldreorganene som foreldreråd og samarbeidsutvalg på plass? Hvordan ser barnehagen for seg at foreldrene kan medvirke til en best mulig barnehagehverdag for de små? Hvilke verktøy bruker barnehagen i sin daglige kommunikasjon med foresatte? For utenom garderobetid og ansikt til ansikt kommunikasjon om barnets dag er det mye du som foresatt skal følge med på. Turer, ulike aktiviteter, sovetider, førskolegrupper mm. Noen barnehager bruker digitale verktøy til dette, mens andre bruker garderobeoppslag og eposter. Sjekk hva de aktuelle barnehagene for dere gjør, det viktigste er at du føler at du får god nok informasjon om barnets dag i barnehagen. 

  • Matservering

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal måltider og matlaging i barnehagen gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Hvilken mat serveres i barnehagen, har barnehagen gode retningslinjer på sunn og næringsrik mat i barnehagen. Serverer barnehagen alle måltider i barnehage eller må dere ta med matpakke selv. For de barnehagene som servere måltider i barnehagen, tar de inn en kostpris som skal dekke dette. Noen synes det er viktig med varm mat hver dag, og betaler gjerne det det koster, mens andre ikke synes det er viktig, og vil heller betale mindre i kostpenger. 

  • Lek

Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barna uttrykker seg gjennom. Når barna leker opparbeider de seg ulike egenskaper de får bruk for videre i livet som å løse konflikter, skape vennskap, vente på tur, ta hensyn til andre og vise medfølelse. Det er viktig at barnehagen setter av god tid og legger til rette for lek med varierte uttrykksformer. Barn trenger voksne som engasjerer seg i leken, og signaliserer at leken er viktig. Ved å være «tett på» vil den voksne kunne oppdage tendenser til utestengelse og mobbing på et tidlig stadium.

  • Åpningstider og ferier

Det er viktig at barnehagen har et tilbud som er i tråd med behovet til foreldrene, blant annet når det kommer til åpningstider og ferieavvikling. Er dere avhengig av å kunne ta sommerferie på andre tider enn i fellesferien, bør dere undersøke om det byr på problemer i barnehagen. Noen barnehager stenger helt i fellesferien, mens andre barnehager er åpen hele sommeren og tillater derfor at foresatte kan bestemme når barna skal ta ferie. 

  • Pris

Det finnes regler for hvor mye man kan kreve i foreldrebetaling i norske barnehager. Maksprisen er på 3 135 per måned fra 1. januar 2020. Kostpenger kommer utenom dette så sjekk hva de barnehagene du vurderer tar i kostpenger. På utdanningsdirektoratet sin side kan du lese om ulike moderasjoner i foreldrebetalingen. 

  • Besøk barnehagen

Ta kontakt med de barnehagene du tror kan passe for dere og be om å få komme på besøk.

Det er noe med å se hvordan det er på uteområdet, hvordan det ser ut inne, og å få en følelse av hvordan det er å være barn i barnehagen. Det å se samspillet mellom barna og de voksne. 

 

– Vær aktiv i møte med personalet og spør om alt du lurer på, husk barnehagen er det for dere og vil bare barnets beste.

 

Lykke til med valg av barnehage!

Personvern