Lukk meny
Finn og søk barnehage Våre barnehager
Meny

Aktuelt

Akasia bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Aksepter», samtykker du i bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon på siden retningslinjer for personvern
Aksepter
Geysir
Geysir
Geysir
Mil etter mil
Våre flotte styrere på studietur
Gullfoss
Hallgrimskirken
Gullfoss

Internasjonalt samarbeid Norge - Island:

 

Som et ledd i å være en lærende organisasjon og sikre god kvalitet i barnehagene har Akasia Barnehage internasjonalt samarbeid gjennom Erasmus+. Hvor vi blant annet har fått mulighet til å utforske hvordan barnehagene på Island jobber med livsmestring, helse og likestilling.

 

Vi ser internasjonalisering som en stor mulighet for organisasjonslæring. Erasmus+ er det største programmet for internasjonalisering i Europa. Ersamus+ har som mål å bidra til sosial utjevning, kvalitetsutvikling, fremme initiativer og bidra til å løse utfordringer.

 

Målet med internasjonalisering er å øke våre ansattes nødvendige kunnskaper, holdninger og ferdigheter for å skape aksept og forståelse for ulike verdier.

 

I den forbindelse skal våre styrere nå i oktober til Island for å observere hvordan barnehager på Island jobber med livsmestring, helse og likestilling i barnehagen. Bakgrunnen for at vi har valgt å dra til Island er at de gjennom en årrekke vært rangert på førsteplass med hensyn til likestilling. Deres grunnsyn er at barn skal få samme muligheter i verden uavhengig av hvilket kjønn de har. Følg vår reise gjennom barnehagesektoren i Island her!

 

Island dag 8:

 • Et siste innblikk i Islands fantastiske barnehageverden!

Gjestfrihet uten grenser! Etter vår siste besøksdag her på Island så sitter vi tilbake med en stor takknemmelighet til alle de flotte barnehagene som har tatt i mot oss på en hjertevarm måte. De har åpnet dørene og vist oss sitt arbeid med stolthet. De har gitt oss et innblikk i en hverdag preget av glede, kreativitet, demokrati og mangfold.

 

 

Dokumentasjon er viktig! I barnehagene vi besøkte var synliggjøring av det pedagogiske arbeidet viktig. Det viser tydelig at barnehagene er opptatt av miljø og bærekraftig utvikling. Dette ser vi gjennom valg av ulike materialer. Barna bruker flasker, kongler, trepinner, steiner, baksiden på gamle puslespill, pappesker og uendelig mye mer til aktiviteter, prosjekter og i lek. Samarbeid med foreldre og lokalmiljø er høyt prioritert for alle barnehagene.

 

 

Vinteren er kommet til Island! Selv om gradestokken viser minus 2, har opplevelsene i barnehagene satt spor i våre hjerter. Vi har fått tatt del i en spennende reise hvor samarbeid på tvers av landegrenser har vist seg å være lærerikt og nyttig. Vi har fått innblikk i hvordan barnehager jobber over lengre perioder med prosjekter som blant annet munner ut i mer forskning og samarbeid med Unicef om FNs bærekraftmål og barns syn på fred.

 

 

Takk for oss! Vi flyr gjerne over Island igen! 

 

 

 

Island dag 7:

 • Spennende opplevelser på rekke og rad

Demokrati! Glede! Respekt! Selvstendighet! Dette er gjennomgående tema i alle tre barnehagene vi har besøkt i dag. Barna er i fokus, deres stemme skal bli hørt. Alle barnehagene var kommunale og til felles for dem var at de var aldersinndelt, godt bemannet og de jobbet med flere faglige programmer.

 

 

 • Flow!

Dette var et spennende begrep som barnehagene brukte og som beskrev en tid i løpet av dagen. Denne tiden på dagen var fylt med stor glede hos barna. Her kunne de velge forskjellig lek og aktiviteter på tvers av hele barnehagen.

 

 

 • Trygt hus!

For å sikre trygghet for barna, måtte alle de fire elementene være på plass: Frihet, tilhørighet, glede og medvirkning. Dette ble arbeidet med både med barnegruppene og blant personalet.

 

 

 • Varm mat hver dag!

Alle barnehagene hadde egen kokk som tilberedte varm lunsj hver dag. Menyen varierte mye og det ble tatt hensyn til både allergier og religioner. Det å ha et sunt og godt variert kosthold var viktig for alle barnehagene

 

 

 • Språklæring!

Det ble arbeidet mye språk, bokstaver og tegn til tale. I alle barnehagene var de flinke på å dokumentere arbeidet og temaene de jobbet med.

 

 

Erfaringsdeling på tvers av landegrenser er gull verdt, vi gleder oss til i morgen!

 

Island dag 6:

 • Eventyret til Akasia styrene fortsetter!

 

"The Hjalli Model" har både utfordret og inspirert oss i dag. I denne typen barnehage deler de barn inn i grupper etter kjønn. Grunnleggeren av denne modellen fortalte oss at barn allerede fra 8 måneders alderen velger aktiviteter og sorterer verden ut i fra kjønn. Barnehagene har lange ventelister og er veldig populære i Reykjavik. Det er ca 2000 barn som går i barnehager med denne pedagogiske modellen på Island.

 • Nøytralt lekemiljø!

I "The Hjalli Model" barnehagene er det et nøytralt lekemiljø. Dette vil si at de ikke har leker som man normalt tenker tilhører gutter eller jenter, for eksempel biler eller dukker. Denne barnehagepedagogikken har vært prøvd ut i 30 år i disse barnehagene.

 

 

 • Votter er viktig på kalde Island!

Her har barnehagen votter til alle barna, til foreldrenes store glede. Vottene er fargekoordinert ut fra barnets alder. De yngste hadde grå, de mellomste hadde blå og de eldste hadde brune votter.

 

 

Jenter og gutter leker også sammen. I løpet av dagen møtes barna til felles lekegrupper og aktiviteter.

 

 

 • Kommunen leverer!

Vi har også vært så heldige at vi har fått en grundig gjennomgang av skolesystemet på Island. Vi ble godt mottatt av representanter fra kommunen. Her på Island er bemanningsnormen lavere enn vi har hjemme. Det pågår også store endringer i skolesystemet og utdanningsforløpet til barnehagelærer er på masternivå. Vi kjente mye igjen fra det norske utdanningsløpet, men mye var ulikt og spennende å lære mer om. Vi gleder oss til i morgen!

 

 

Island dag 5:

En verden full av muligheter! I Akasia er vi en del av et stort nettverk gjennom Erasmus+ og jobber systematisk med å sikre god kvalitet i våre barnehager. Som en aktiv del av Erasmus+ er vi heldige som for lov til å utforske hvordan barnehager på Island jobber med livsmestring, helse og likestilling. Forrige uke var en stor gruppe av våre styrere her på Island og fikk oppleve og lære og denne uken er det vår tur.

 

 

 • Eventyrlige Island!

I dag har vi hatt en innholdsrik dag. Vi reiste fra Norge i dag tidlig og vi dro rett på sightseeing når vi ankom Island. Vi har vært på Gullfoss, som er ett imponerende fossefall og Geysir hvor vi fikk se en flott vannstråle med solen som en vakker bakgrunn. Siste stopp på ruten vår i dag var Tingvallir, fra gammelt av var dette plassen man samlet folk fra hele øyen for å fatte viktige beslutninger.

 

 

Hva bringer morgendagen? Med sekken full av fantastiske naturopplevelser gleder vi oss til morgendagens studiebesøk. Hva har vi vente? Vil vi få innspill og muligheter til å reflektere over egen praksis? Vi gleder oss til å bli utfordret!

 

Island dag 4:

 • Besøk i Nòaborg barnehage.

I Nóaborg barnehage ble vi møtt av styrer, Anna Margret. Barnehagen er en 33 år gammel kommunal barnehage med 80 barn.

 

De jobber mye med utviklingsprosjekt og søker stadig midler gjennom Nordplus og Erasmus +. Tema de har jobbet med er demokrati, matematikk, lesing, «de fire elementene»; vann, jord, luft og ild.

 

 

Det siste utviklingsprosjektet er om digitalisering i barnehagen. De har hentet inspirasjon fra Finland og viste oss en koffert full av verktøy for å fremme læring gjennom digitalisering. Den inneholdt blant annet Makey Makey og Viritual-tee. Barna kan med dette lære seg å programmere og få kunnskap om bl.annet kroppen sin.

 

 

 

Barnehagen har fått mange utmerkelser fra kommunen for sitt arbeid som de viste på sin «Wall of Fame» - vegg.

 • Besøk i Lagasòl barnehage.

Laugasól er en kommunal barnehage med 147 barn og 40 ansatte, herav 18 barnehagelærere.

Pedagogenes hovedfokus er læring gjennom lek, og de uttrykte at de velger det beste fra mange pedagogiske retninger.

 

 

De mente at barnehagen skal være et fristed i forhold til den digitale verden som omgir barna ellers.

 

 

Respekt, mangfold og kreativitet er sentrale verdier i denne barnehagen. Leken har stor plass og får mye tid. Barna leker med tredimensjonale lekematerialer, speil og klosser. Naturmaterialer blir brukt mye. Hvert bygg har eget kunstrom og eget yogarom.

 

 

Vi har hatt tre innholdsrike og inspirerende dager her på Island. Vi har blitt utrolig godt mottatt av våre kontaktpersoner som med stolthet har presentert arbeidet i sin barnehage.

Likestilling, digitalisering og livsmestring og helse har vært tema for turen. Vi har blitt både inspirert og utfordret av det vi har observert og ser frem til å dele dette med de øvrige ansatte i Akasia Barnehage.

 

Island dag 3:

 • Besøk i Geislabaugur barnehage

Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia pedagogikken. Vi så bevisst bruk av farger og materialer i innredningen, og barn som satt og jobbet lenge med bilder og former. Mye av det pedagogiske arbeidet foregikk med små grupper barn sammen med en pedagog.

 

 

Pedagogene var bevisste på hvor ulikt man ofte snakker til gutter og jenter, og at språket kan sementere forskjeller. I temauker deler de gjerne inn barna etter kjønn og har aktiviteter som gjør at jenter står opp for seg selv og guttene viser omsorg.

 

Barna skulle være modige, og sette ord på hva klarte, f.eks å hoppe høyt fra ribbeveggen og ned på madrassen. "Jeg kan !" I barnehagens største rom var det en utfordrende hinderløype, der barna fikk støtte til å klare nye utfordringer.

 

 

Barnehagen hadde fokus på livsmestring. De hadde laget et felles spiserom der alle barna fra ca 3 år kom og spiste lunsj etter tur. Barnehagen hadde kjøkkenpersonale som tok seg av det praktiske. Vi la merke til at barna var selvstendige, de hentet maten sin og valgte selv hva de ville ha og hvor de skulle sitte. Det var blomster på bordene og rolig bakgrunnsmusikk.

 

 

 • Besøk i Kvistaborg barnehage

Kvistaborg er en kommunal barnehage med 76 barn fordelt på fire aldersinndelte avdelinger. De er inspirert av John Dewey med mottoet "Learning by doing". Ut fra kommunen sin utdanningsplan har de som fokusområde sosial kompetanse. De jobber forebyggende mot mobbing ved å styrke mot til å si stopp.

 

 

Barnehagen presenterte en rekke pedagogiske materiell som verktøy i dette arbeidet.

 

 

Da sitter vi igjen med masse inntrykk og inspirasjon til eget arbeid med livsmestring og helse.

 • Lev i nuet
 • Positiv tenking
 • Relasjonskompetanse
 • Voksne som rollemodeller

 

Island dag 2:

 • Besøk på Laufasborg Hjallibarnehage

Margrèt Pàla `0lafsdòttir grunnla i 1989 sin første Hjallibarnehage. I dag driver hun 17 barnehager. Det er en unik pedagogikk som vekker stor oppmerksomhet også utenfor Island. Hjallipedagogikken har tre grunnpilarer:

 • Likhet i vennlighet og glede
 • Kreativitet med med utgangspunkt i naturmaterialer
 • Demokrati med respekt og frihet

Margrèt sin grunntanke er at alle barn skal ha like muligheter uavhengig av kjønn.

 • Vårt møte med Margrèt og Birna

Deling av gutter og jenter er sentral i Hjallipedagogikken. De er differensiert i kjønn og alder. Fokus hos gutter er å gi kjennskap til verdier som fremmer empati og omsorg. Jentegruppene har mest fokus på verdier som fremmer det å være sterk og modig.

 • Morgensamling

Alle morgensamlinger i barnehagene har samme oppbygning. Kropps og -blikkontakt er sentral i samlingene. Hvert enkelt barn blir anerkjent med et kompliment. Begrepet "min venn" blir konsekvent brukt for å tiltale hverandre.

 

(Barna klemmer hverandre og gir positive tilbakemeldinger)

 

(Barnet i midten mottar anerkjennede komplimenter fra de andre)

 

(Guttene masserer hverandre på hendene med håndkrem)

 • Alt har fast plass og struktur 

(Tape markerer barnas område)

 

(Klossene har fast plass)

 

(Uteområdet består av naturprodukter, ingen dissestativ å se her)

 • Besøk på kommunehuset

Vi besøkte Reykjavik kommune sin avdeling for utdanning og oppvekst. Reykjavik har utviklet en felles utdanningspolitikk fra barnehage til videregående. Denne er laget etter en lang prosess der borgerne har fått medvirke. Alle har tilhørighet til resultatet og malen er partipolitisk uavhengig.

 

(Kontaktperson Hjòrtur Àgùstsson)

 

Barnehagesystemet på Island har mye til felles med det norske systemet. Utfordringer de står overfor er stor mangel på barnehagelærere. De har også tidligere vært et lukket land, men får nå stadig flere kvoteflyktninger og arbeidsinnvandrere som skal ha et likeverdig tilbud.

 

(Kampanje for å øke søkere til barnehagelærerutdanning)

 

Island dag 1:

 • Reisedag og tid til sightseeing

Syv forventningsfulle styrere fra Akasia Barnehage landet på Keflavik sammen med områdeleder Lena. Lena er både reiseleder og sjåfør. Med stø hånd kjørte hun oss til innlosjering i Reykjavik og videre ut for å utforske dette spennende landet.

 

 • Mil etter mil i et nydelig landskap

Vi har fått oppleve nydelig landskap og natur ved Gullfoss og Geysir. Vi avsluttet dagens sightseeing med et besøk til Hallgrimskirken i Reykjavik før vi dro hjem til leiligheten. Vi sitter igjen med et hav av inntrykk og gleder oss over den fine dagen vi har fått oppleve sammen. Nå planlegges morgendagens besøk, vi gleder oss til å finne ut hvordan Island har blitt verdensledende på likestilling. Hva er det de gjør for å få dette til? Vi gleder oss masse til å besøke Hjallibarnehagene her på Island og kommunen i morgen. Følg med videre!

 

(Gullfoss)

 

(Geysir)

 

(Hallgrimskirken i Reykjavik)

Personvern