Lukk meny
Finn og søk barnehage Våre barnehager
Meny

Aktuelt

Akasia bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Aksepter», samtykker du i bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon på siden retningslinjer for personvern
Aksepter

Hvordan kan vi utvikle vår egen praksis ved å se til andre land?

 

Akasia barnehage har som mål å drive barnehager med høy kvalitet og gjennom kontinuerlig utvikling ønsker vi å bevisstgjøre vår egen praksis der vi bevarer det som er bra og tilfører nytt der det er behov.

 

Gjennom internasjonalisering, samarbeid med utenlandske opplæringsinstitusjoner og speiling av egen pedagogisk praksis vil vi tilegne oss ny kunnskap, nye læringsmetoder og ny innsikt.

 

Akasia Søreide menighetsbarnehage har fått bevilget midler fra Nordpluss junior til internasjonalt samarbeid. Via jobbskygging i Latvia ønsket vi å hente hjem inspirasjon vedrørende bærekraft, gjenbruk og matkultur.

 

«Nordpluss Junior tilbyr støtte til ulike samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum. Programmet har som formål å styrke og utvikle nordisk utdanningssamarbeid og bidra til å skape et felles nordisk og baltisk utdanningsområde.»

Referanse: https://diku.no/programmer/

 

- Fantastisk lekemiljø

Noe av det første vi opplevde i Latvia var det fantastiske lekemiljøet barna omga seg med, store deler av innemiljøet var inspirert av naturen. De hadde laget flotte sansekasser av naturmaterialer som barna kunne ta og kjenne på. De var veldig opptatt av å bringe naturen og dens materialer inn på avdelingen.

 

- Gjenbruk

«Det meste kan brukes til læring, man må bare være kreativ nok».

 Dette så vi igjen i hele lekemiljøet til barnehagen. Steiner, kongler eller korker kan brukes til så mangt, alt fra spill til matematiske utfordringer. De var opptatt av å kaste minst mulig og hadde mye fokus på gjenbruk og resirkulering. De hadde som mål å vise barna at det meste hadde en verdi.

 

- Sunn og næringsrik mat
Som med alt annet var det viktig og ikke kaste mat, de hadde tydelige tabeller som viste næringsinnhold regnet ut fra barnas dagsbehov. Dette brukte kokkene som veiledning når de planlagte og forberedte maten. Barna fikk varmmat hver dag laget av egen kokk, og eventuelle rester ble gitt vekk til dyr på gårdene i nærheten.


Det var strenge regler for håndtering av mat og kjøkkenet bestod av tydelige inndelte soner for kjøtt, fisk og grønnsaker. Riktig bekledning var viktig før vi kunne entre kjøkkenet.

 

- Observasjon
En tydelig kulturforskjell vi så var at det ikke er vanlig at voksne er aktive i lek med barna. Noe av grunnen kan være at det er færre voksne per barn i barnehagen. Det tydeligste bilde på dette så vi da vi var ute på lekeplassen med barna. De vokse var tilstede og observerte barna i lek, men var ikke delaktig.

 

- Ikke skitne barn i lek
En annen kulturforskjell vi merket oss var at barn ikke burde bli skitne i løpet av dagen. Klær og sko skulle holdes rene, og ansatte vasket gjerne skoene til barna om disse ble skitne. Ved uhell der barna fikk små skrubbsår eller blåmerker, måtte foresatte kontaktes umiddelbart. Disse retningslinjene medførte mindre fysisk uteaktiviteter og mer tilrettelagte aktiviteter inne ved skrivebordet.

 

Møbler og inventar i barnehagen var i barnehøyde og vi opplevde dette som positivt da vi opplevde større mestringsglede hos barna.

- Norge besøk
I mars ønsket vi 5 representanter fra Latvia velkommen til kalde Norge – de skulle få følge vår barnehagehverdag i en hel uke. De fikk være med på alt en barnehageuke i Norge inneholder. Turer til skog og mark, lek og læring, knall og fall, samspill og omsorg, måltider og foreldresamarbeid.


- Ut på tur, aldri sur
På sin første barnehagetur for å oppleve norsk natur og friluftsliv, fikk våre besøkende erfare en ordentlig bergensk regnværsdag. Første turen gikk til Langeskogen, her fikk de oppleve naturen gjennom barnas øyne. Barna utforsket og oppdaget naturen ved å ta og føle på den. Barn som leker ute i all slags vær og blir skitne på klær og hender, samt får ett og annet skrubbsår på knærne var en ny oppleves for dem.


- Vi utveksler erfaringer
Da uken med besøk fra Latvia nærmet seg slutten satt vi oss ned for å utveksle erfaringer og oppsummere samarbeidet. Fra høsten innføres det i Latvia en ny rammeplan der barns lek og uteaktiviteter får større fokus, men det er tydelig at de ser det som en utfordring å selge dette inn til foreldrene. Gjennom uken her i Norge har de sett og opplevd dette i praksis og de vil bruke denne inspirasjonen når de skal ta fatt på en ny hverdag.


For vår egen del har vi gjennom dette samarbeidet hentet med oss ny inspirasjon vi ønsker å ta med oss videre i vår barnehagehverdag. Den største endringen vil vi se når nye Akasia Søreide menighetsbarnehage står ferdig. Vi er så heldig at det bygges en helt ny barnehage i disse dager, denne skal stå ferdig i november 2019.


Med inspirasjon hentet fra Latvia skal barnehagen bygges med inventar i barnehøyde og et leke og læringsmiljø inspirert av naturmateriale, dette gleder vi oss veldig til. Vi skal jobbe med gjenbruk og undre oss sammen med barna; hva kan dette bli til? Må det kastes, eller kan det få nytt liv?

 

- Beholde det vi er gode på
Vi skal fortsatt være aktivt lekende og tilstedeværende vokse som setter trygge rammer for frilek hos barna. Frileken er viktig for å utvikle sosial kompetanse og selvfølelse hos barna. Vi skal også jobbe videre for å utvikle og beholde vårt gode foreldresamarbeid; kommunikasjon med foresatte er nøkkelen for at barna skal få en god og trygg hverdag i barnehagen.

 

Og helt til slutt: Vi lærer ved å utforske det vi omgir oss med, som å ta og føle på naturen.

 

Personvern