Lukk meny
Finn og søk barnehage Våre barnehager
Meny

Aktuelt

Akasia bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Aksepter», samtykker du i bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon på siden retningslinjer for personvern
Aksepter
Prosjektledere for Erasmus+ i Akasia barnehage består av (fra venstre) Hilde Ersvær og Edle Damm
Pedagogene Eba og Cecilia fra Spania har vært på jobbskygging hos Akasia barnehage i en uke.  her representert sammen med områdeleder Hilde Ersvær (i midten)
Barna i full sving med forskereksperiment, hva er tyngst vann eller olje?

I 2017 startet Akasia Barnehage utviklingsprosjektet KLAR for å heve kvaliteten i barnehagene. Vårt mål er å drive barnehager med høy kvalitet og gjennom utviklingsprosjektet ønsker vi å bevisstgjøre vår egen praksis der vi bevarer det som er bra og tilfører nytt der det er behov.

Gjennom internasjonalisering, samarbeid med utenlandske opplæringsinstitusjoner og speiling av egen pedagogisk praksis vil vi tilegne oss ny kunnskap, nye læringsmetoder og ny innsikt. Som et ledd i kvalitetsutviklingen skal vi gjennomføre jobbskygging i andre land. Vi er så heldig at vi har fått innvilget ca. 50 000 euro i prosjektmidler fra Erasmus+, som er verdens største utdanningsprogram.

 

Besøk fra Spania

Som en del av Erasmus+ utviklingsprogram har vi hatt besøk av to pedagoger fra Spania som har fått oppleve hvordan vår barnehagehverdag ser ut. Eba og Cecilia har fulgt oss i en uke der de blant annet har vært på tur med barnehagebussen vår. De ble imponert over norske barns motorikk og tilnærming til naturen, «barna kler av og på regntøy selv, klatrer i trær og går i ulent terreng uten problemer».

 

- Leken som læringsarena

Pedagogene fra Spania opplevde at i våre barnehager står leken som en sentral læringsarena, barna får dra på turer til steder som gir spennende muligheter for frilek. Dagene blir organisert slik at det er satt av perioder til lek der barnas ønsker og behov danner grunnlag for leken og dens innhold. Pedagogene fra Spania kunne fortelle at deres hverdag var mer preget av klasseromlæring og mindre tid til lek og opplevelser i naturen og nærmiljøet. Denne uken på besøk hos oss ga dem inspirasjon til å bruke naturen mer i deres tilnærming til barna. De var spesielt imponert over at vi ikke kaster gamle ting, men at vi har fokus på resirkulering, der gammelt kan bli til noe nytt og spennende.

 

- Realfagsbarnehage

Pedagogene fra Spania besøkte også Akasia Skranesvingen barnehage som er Akasia sin realfagsbarnehage. Akasia Skranesvingen barnehage har et fullt utstyrt forskerloft fra Forskerfabrikken. Her fikk de være med en gruppe med 4 åringer og overvære et ekte eksperiment, der barna lærte via leken om hva som er tyngst av vann og olje.

 

Internasjonalt samarbeid

Akasia barnehage har jobbet internt med å utvikle egen praksis og har utnyttet synergien ved å være en stor barnehageaktør, gjennom felles kompetanseheving og erfaringsutveksling mellom barnehagene. Vi har gjort oss gode erfaringer og vi opplever en god læring og utvikling i barnehagene ved å se på ulik praksis i Norge. Men vi ser nå nødvendigheten av å rette blikket ut mot praksis i andre land. Med Erasmus + som støttespiller får vi nå muligheten til å innhente nye erfaringer på tvers av landegrensene.

 

I perioden 2018-2020 skal vi i Akasia barnehage benytte oss av internasjonalt samarbeid, og 34 av våre ansatte vil få muligheten til å reise på studietur til andre land. Akasia Barnehage ser internasjonalisering som en stor mulighet for organisasjonslæring og kompetanse- og

kvalitetsutvikling for våre ansatte. Vi vil i prosjektet gjennomføre jobbskygging i internasjonal kontekst og delta på internasjonale kurs/konferanser.

Barnets beste er alltid vårt hovedfokus - Akasia Barnehage skal gjennom utviklingsprosjektet bli KLAR til å møte nye utfordringer og krav til kvalitet, og gjøre barna KLAR til videre læring og være rustet til å møte livet også utenfor barnehagen.

 

Utvikling skjer i møte med nye mennesker og kunnskapsdeling.

Personvern